تماس تلفنی با دکتر رادخواه

پارگی مجرا

مجرای ادراری که مسیر خود را از کف مثانه و از میان پروستات گذشته و از عضلات کف لگن که اسفنکتر ادراری را می سازند رد شده و از زیر استخوان عانه رد می شود و وارد آلت می شود و به نوک مجرا می رسد. سست ترین محل پروستات در راس پروستات است که در صورت بروز ضربه به خصوص بین دو پل و زیر بیضه ها معمولا مجرا از همین محل پاره می شود.
در این شرایط خونریزی در نوک مجرا دیده می شود و با عکس رنگی مجرا پارگی مجرا اثبات می شود.
به ندرت امکان ترمیم مجرا در زمان ضربه حاد وجود دارد ولی اغلب باید 3 تا 6 ماه صبر شود و خروج ادرار از طریق تعبیه سوند از زیر شکم انجام می شود. سپس طی عمل جراحی مشکل از زیر بیضه ها مجرای ادراری دوباره پیوند شود.

ساعات کار مطب

شنبه                    21:30 - 18:30
دوشنبه                21:30 - 18:30
چهارشنبه             21:30 - 18:30

آدرس مطب و تلفن

   تهران- شهرک غرب- بلوار پاک نژاد - بین دادمان و دریا- مرکز پزشکی یادمان - طبقه اول

  88591523

   info@drradkhah.com

آدرس مطب دکتر رادخواه

جستجو